Foto de la casa al carrer Pintor Tàrrega

Casa al carrer Pintor Tàrrega

Planoles.

tornar