Aresta Arquitectes - Equip
Foto de equip
Foto de equip
marc de la foto

Equip humà

Oficina tècnica de projectes d’arquitectura, d’urbanisme
i de seguiment d’obres:

 • Núria Roqué Riu, arquitecta.
 • Jaume Paret Garcia, arquitecte.

Col·laboradors externs:

 • Jordi Rull del Castillo, arquitecte tècnic.
 • Xavier Bages Sabat, arquitecte tècnic.
 • Blàzquez-Guanter SLP, càlcul i disseny d'estructures.
 • Clusells I Roca Enginyers SL, càlcul i disseny d'instal.lacions.
 • Serpa, Enginyeria I Consultoria Ambiental SL, consultors ambientals.
 • Edetco Tècnics SLP, direcció integral de projectes.
 • Geoinformes, estudis geològics.
 • ABM, enginyers.
 • Joana Mendieta, advocada.