Foto de filosofia

Filosofia

Un equip humà preparat....

...fent nostres les vostres il·lusions i iniciatives,

 • - amb una implicació activa.
 • - adaptable i flexible a les vostres inquietuds i necessitats.
 • - amb un tracte accessible i proper.
 • - creatiu i tècnicament preparat.

...sensible a la realitat que envolta l’encàrrec,

 • - amb respecte al paisatge i al medi ambient.
 • - en harmonia amb l’entorn urbà construït.
 • - amb coneixement de la realitat social i econòmica.
 • - facilitant els tràmits urbanístics i administratius.

...seriós, responsable i compromès amb la feina,

 • - coneixem i apliquem la normativa tècnica.
 • - amb control pressupostari del projecte i de l’obra.
 • - a peu d’obra.

...per fer realitat els vostres projectes.